Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt 2012fp Kystsoneplanlegging


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf MAT BLÅ > 2012fp Kystsoneplanlegging
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Økonomi

Budsjett:
Tabel:
Budsjettpost

SUM

Personal- og indirekte kostnader 74
Innkjøp av FOU-tenester 630
Andre driftskostnadar 20
post4

0

Totalsum 724
Finansiering:
Tabel:
Kjelde

SUM

Egne midlar 224
Andre offentlege midlar 250
Andre private midlar 50
post4

0

Totalsum 724
Rekneskap:
Sluttreknskap vedlagt under dokumentarkiv
Prosjekt: 226181

Prosjektansvar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune

Prosjektleiar:
Anne Ansnes Hageberg

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Sluttrapport frå forprosjektet Kunnskapsbasert og helhetlig kystsoneplanlegging som grunnlag for en bærekraftig akvakulturnæring på Vestlandet

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune