Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Visjon LAB: Berekraftig verdiskaping


Forankring: LAB: Berekraftig verdiskaping
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Ansvar og deltaking

Institusjonar og rollar:
Styringsgruppe for planen er Næringsforum Vestland

Prioriteringane i planen blir konkretisert gjennom fireårige handlingsprogram og årsplanar.

Næringsforum Vestland har ein sentral rolle og skal sikre koordinert og effektiv bruk av offentlege ressursar til næringsutvikling i fylket, her under samarbeid mellom dei ulike aktørane i gjennomføringa av konkrete tiltak.

Satsingsområde

1. Grøn næringsutvikling
2. Innovative og inkluderande samfunn
3. Areal til næringsutvikling
4. Kompetanseutvikling i arbeidslivet

Program

Ingen registrerte

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune