Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Satsingsområde B. Sjømatnæringar i Sogn og Fjordane


Forankring: Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane > B. Sjømatnæringar i Sogn og Fjordane
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Ansvar og deltaking

Institusjonar og rollar:
Innan sjømatnæringar er desse institusjonane så langt på plass:

Ansvarleg for satsing Sjømatnæring 

Jan Heggheim, Sogn og Fjordane fylkeskommune (SFFK)

Koordinator for satsing Sjømatnæringane: Lena Søderholm SFFK

Ansvarleg for program rekruttering og kompetanseheving i sjømatnæringane

Lena Søderholm, SFFK


Ansvarleg for program Innovasjon og nyskaping i sjømatnæringane

Halvor Flatland, Innovasjon Norge 


Ansvarleg for program Arealbruk

Plansjef Synnøve Stalheim (SFFK)


Koordinator for satsinga, Lena M. Søderholm

Tel. 970 35 449

e-post: lena.soderholm@sfj.no

Program

1.Innovasjon og nyskaping i sjømatnæringa i Sogn og Fjordane
2. Rekruttering og kompetanse i sjømatnæringa
3.Arealbruk

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Nøkkeltall 2017 Vestlandet
0-punktsanalyse for havbruksnæringa i Sogn og Fjordane 2013
Ringvirkningsanalyse av oppdrettsnæringa i Sogn og Fjordne

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune