Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt Utviklingsavtale 2015


Forankring: Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane > A. Kunnskap / "Ta kunnskapen i bruk" > Forsking og utvikling > Utviklingsavtale 2015
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Plan og framdrift

Arbeidsplan og milepælar:
Status desember 2015:

Det viste seg at ein aktivitet (internasjonalisering) må utstå til avtalen for 2016 med von om at ein då får til ei samla tilstrekkeleg finansiering

I 2015 er det på grunnlag av godkjent arbeidsplan sett i gang 1 aktivitet:
  • Verktøykasse - innovative nettverk

Arbeidsplan for desse aktivitetane er venta sluttførde tidleg i januar 2016:
  • 0-punktanalyse - satsing på kunnskap
  • Resultatinformasjon
Planlagde produksjonar og hendingar:
Sjå dei einskilde delprosjekte
Koordinering, leiing og kvalitetssikring:
Sjå dei einskilde delprosjekte
Spesielle omsyn og kritiske suksessfaktorar:

Framdrift og læring:
Sjå dei einskilde delprosjekte
Kontaktperson:
Lars Hustveit
Næringsavdelinga
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Mobil: 41530972
E-post: lars.hustveit@sfj.no

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune