Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Program Marint Verdiskapingsfond Sogn og Fjordane


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Marin Sogn og Fjordane > Marint Verdiskapingsfond Sogn og Fjordane
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Plan og framdrift

Arbeidsplan og milepælar:
Første utlysing var våren 2012. Eitt prosjekt fekk delfinansiering. Tildelingssaka finn du i dokumentarkivet (sjå fana over).
Planlagde produksjonar og hendingar:
Koordinering, leiing og kvalitetssikring:
Spesielle omsyn og kritiske suksessfaktorar:
Framdrift og læring:
For meir informasjon, kontakt;

Lena Søderholm
marin fagkoordinator
57 65 62 58
lena.soderholm@sfj.no

Delprogram

Ingen registrerte

Prosjekt

Kartlegging av vandringsmønster til sjøaure i Sognefjorden

Tiltak

1. utlysing 2012

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune