Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak MVF Sogn og Fjordane


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Marin Sogn og Fjordane > Arbeidsprogram for heilskapleg akvakulturforvalting. AHA! > MVF Sogn og Fjordane
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Plan og framdrift

Arbeidsplan og milepælar:
Første utlysing i MVF Sogn og Fjordane var i fabruar 2012, med søknadsfrist 23. mars 2012.

Instilling til fordelinga av midlar i programgruppa AHA! i april, og vedtak i Hovudkutval for plan og næring (HPN) 24. mai.
Planlagde produksjonar og hendingar:
Det er lagt opp til årlege utlysingar i fondet.
Koordinering, leiing og kvalitetssikring:
Aktivitetar finansiert gjennom MVF Sogn og Fjordane skal koordinarest med amman marin aktivitet i fylket gjennom programgruppa i AHA!
Spesielle omsyn og kritiske suksessfaktorar:
Framdrift og læring:
For nærare info om fondet:

Lena Søderholm
marin fagkoordinator
Sogn og Fjordane fylkeskommune

57 65 62 58 / 970 35 449
lena.soderholm@sfj.no

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

1. Utlysing av midar i Marint Verdiskapingsfond Sogn og Fjordane

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune