Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak EM i flugefiske


Forankring: S&Fj - Fylkesplan 2005-2008 > Opplevingsnæringar > Tilskot 2007 > EM i flugefiske
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Mål og resultat

Mål:

Formålet har vore fleirfoldig:

1. Utfordre  einskildaktørar til å lage komersielle produkt av aure.

2. Utfordre grunneigarlaga til å tilrettelegge for sportsfiske etter aure.

3. Utfordre aktørar i serveringsbransjen til å utvikle lunsjrettar for internasjonale ganar av lokale råvarer.

4. Bygge opp Sunnfjord sin ”CV” som det beste området i Norge for aurefiske.

5. Gjennomføring av EM i flugefiske, saman med marknadsføring og profilering av reiselivsbedrifter og opplevingsnæringar i fylket.
Måldefinering og indikatorar:
Forventa effekt av resultata:
a) Auka inntening. Inntening for serveringsverksemdene. Dette vil gje inntening i form av båtutleige og fiskekortsal.

b) For fleire av serveringsstadane er det ei ny erfaring å bli utfordra så konkret på å utvikle norske tradisjonsrettar for internasjonale ganar.
Resultat:

Meldingar

EM i flugefiske på Vestlandsrevyen

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune