Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Satsingsområde Internasjonalisering Sogn og Fjordane


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Internasjonalisering Sogn og Fjordane
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Mål og resultat

Mål:
Den overordna strategien – eller visjonen – for internasjonalt arbeid er tufta på tidlegare vedtak i Fylkestinget i juni 2000 der heiter at:
Det internasjonale engasjementet skal fremje næringsutvikling, bidra til løysing av miljøproblem og til at ungdom skal finne Sogn og Fjordane som eit attraktivt område å bu og arbeide.

Informasjons – og kommunikasjonsteknologi skal bidra til å redusere fylket sine avstandsulemper i høve det internasjonale samfunnet”.
Måldefinering og indikatorar:
Forventa effekt av resultata:
Resultat:

Program

Ingen registrerte

Prosjekt

HUMANS (ENABLE2)

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Internasjonal strategi Sogn og Fjordane 2009 - 2010

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune