Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Satsingsområde 1. Grøn næringsutvikling


Forankring: LAB: Berekraftig verdiskaping > 1. Grøn næringsutvikling
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Mål og resultat

Mål:
Mål: Eit næringsliv i Vestland med netto nullutslepp i 2030
Måldefinering og indikatorar:
For å vite retningen, og om ein er på rett veg fram til 2030, må ein ha tal for næringslivet kvart år, i tillegg til status for 2020.

Det er mogleg at ein bør ha tal for kvar bransje/kommune, for å kunne arbeida systematisk og målretta. Finst det?

Ein må ha SMART-mål for hovudmålet og for eventuelle delmål
Forventa effekt av resultata:
Resultat:

Program

Ingen registrerte

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune