Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Visjon LAB: Berekraftig verdiskaping


Forankring: LAB: Berekraftig verdiskaping
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Mål og resultat

Mål:
Visjon: Nyskapande og berekraftig

Hovudmål: Vestland er det leiande verdiskapingsfylket basert
på berekraftig bruk av naturressursar, grøn næringsutvikling og innovasjon

Utviklingsplanen gir ein felles kurs for å inkludere, inspirere og mobilisere Vestlandssamfunnet til innsats for ei berekraftig og
nyskapande utvikling.

Det er definert fire hovudmål (?) som skal leggast til grunn for all utvikling, planlegging og aktivitet i fylket. Måla er lagt til grunn i denne planen.

Mål 1: Vestland som det leiande verdiskapingsfylket og nasjonal pådrivar for eit regionalisert og desentralisert Noreg

Mål 2: Klima og miljø som premiss for samfunnsutvikling

Mål 3: Lokalsamfunn som ramme for gode kvardagsliv i heile Vestland

Mål4: Like moglegheiter for å delta i verdiskaping
Måldefinering og indikatorar:
I planen manglar SMART-mål for hovudmål og delmål. Det er også gjenbruk/overlapping av ord i hovudmålet og delmåla, som ein må rydda opp i.

Hovudmålet om verdiskaping: parameter mogleg
Delmål 1 om verdiskaping = hovudmålet: parameter mogleg
Delmål 2 om klima og miljø som premiss: parameter?
Delmål 3 om lokalsamfunn: parameter?
Delmål 4 om like mogleheiter: parameter?
Forventa effekt av resultata:
Resultat:

Satsingsområde

1. Grøn næringsutvikling
2. Innovative og inkluderande samfunn
3. Areal til næringsutvikling
4. Kompetanseutvikling i arbeidslivet

Program

Ingen registrerte

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune