Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Visjon LAB: SAU SA


Forankring: LAB: SAU SA
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Mål og resultat

Mål:
A. Samfunnsmål
 1. Produksjon av god, trygg, rein og sunn mat
 2. Bruk av utmarksressursane og andre lokale ressursar
 3. Trygge, gode, attraktive og lønsame arbeidsplassar i distrikta
 4. Produksjon av miljøgode, som opne landskap og betre vilkår for friluftsliv
 5. Lokal verdiskaping og attraktive bygder og lokalsamfunn
 6. FN sine berekraftmål, lokalt og globalt
 7. Andre?

B. Mål for sauenæringa og medlemene i laget
 1. God økonomi for produsentane
 2. God dyrevelferd
 3. Gode, trygge, attraktive og berekraftige arbeidsplassar
 4. Andre?
SAU AS vil arbeide aktivt for å nå måla for sauenæringa og medlemene (B). Det vil i neste omgang bidra til samfunnsmåla (A). Samfunnsnytte og berekraft vil bli eit eige satsingsområde også.
Måldefinering og indikatorar:
Vi vil starta med å sjå på fylgjande økonomiske målparameter for produsentane, og definera SMART-mål etter kvart, når ein kjenner status:

 1. Omsetning
 2. Pris pr. kg
 3. ...
Forventa effekt av resultata:
Resultat:

Satsingsområde

Driftsmodellar
Infrastruktur
Marknader
Politikk og rammer
Produktutvikling
Produsentmiljø og kompetanse
Rekruttering og utdanning
Samfunnsnytte og berekraft
Verdikjeder

Program

Ingen registrerte

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune