Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak Rekruttering til jakt, fiske og friluftsliv


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Friluftsliv og vilt > Friluftsaktivitet > Friluftslivaktivitet 2016 > Rekruttering til jakt, fiske og friluftsliv
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Mål og resultat

Mål:
Måldefinering og indikatorar:
Forventa effekt av resultata:
Resultat:
Ca antall deltakere fra følgende målgrupper
Antall:
Personer med innvandrerbakgrunn 10
Personer med etnisk norsk bakgrunn 230
Personer med nedsatt funksjonsevne 2
Personer som er svært fysisk aktive 50
Personer som er moderat fysisk aktive 150
Personer som er lite fysisk aktive 40
Totalt antall deltakere 240

Ca antall deltakere fra følgende aldersgrupper
Antall:
0-12 år 30
13-19 år 80
20-66 år 100
67 år og eldre 30
Totalt antall deltakere 240
Kr 95.000
NJFF Sogn og Fjordane
Reidun Solberg Seim
Adresse: Rygg
Postnr.: 6823 Sandane
Mobiltelefon: 97076702
E post: sognogfjordane@njff.org

Esak Søknad: 16/59-19
Esak Rapport: 16/59-71
Tilsegn: 2016-000101

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune