Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt 2016hp Hermetisert kjæledyrfor


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf MAT BLÅ > 2016hp Hermetisert kjæledyrfor
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Mål og resultat

Mål:
Hovedmålet med prosjektet er å øke verdiskapningen i autolineflåten og bidra til kostnadseffektiv og bærekraftig utnyttelse av fersk restråstoff fra autolineflåten til anvendelse i 3 - 5 hermetiserte kjæledyr produkter produsert om bord i fartøyet. Økt foredlingsgrad, markedsdrevet innovasjon og prosess og produktutvikling basert på kunnskap og kompetanse et islandsk FoU miljø som er verdensledende, skal gi økt inntjening til deltakende bedrifter.

AP 1. Råstoffanalyse. Tilgang, mengde sammensetning. Analyse av restråvarer i forhold til sensorikkfysiske og kjemiske egenskaper som vannaktivitet, fettinnhold, vitaminer, proteiner, ensymer, lukt, smak etc.

AP 2. Prosessmetoder. Tekniske krav til fartøy. Fabrikkutrustning. Utvikling av prosessmetoder for produksjon av kvalitets kjæledyrprodukter.

AP 3. Produksjonsmetoder. Utvikle effektive produksjonsmetoder som baserer seg på resultat fra AP 1 og 2, for å kunne produsere ferdigvarer.

AP 4. Produktutvikling.
Måldefinering og indikatorar:
Forventa effekt av resultata:
Resultat:
Prosjektnr: 259170

Prosjektansvarleg:
Frøyanes AS
6750 Stadlandet

Prosjektleiar:
Fridrik Sigurdsson
INAQ AS
7462 Trondheim

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune