Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt Utviklingsavtale 2015


Forankring: Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane > A. Kunnskap / "Ta kunnskapen i bruk" > Forsking og utvikling > Utviklingsavtale 2015
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Mål og resultat

Mål:
Samarbeidsavtalane har vore forankra i arbeidet med regional utvikling i Sogn og Fjordane slik dette er prioritert i gjeldande regionale planar og ev. i arbeidet med utvikling av nye. Føremålet
har i tråd med dette også vore å medverke til institusjonsutvikling ved HiSF og VF.

Målet med avtalen inngått i 2015 er primært innretta mot ei målsetting om å styrke regional relevans innan FoU-aktiviteten. Avtalen er derfor sterkt knytt opp mot verdiskapingsplanen og
FoU-institusjonane som partnarar i dette arbeidet.

Måldefinering og indikatorar:
Sjå dei einskilde delprosjekte
Forventa effekt av resultata:
Auka relevans av forskinga for Sogn og Fjordane
Resultat:
Sjå dei einskilde delprosjekte
Kontaktperson:
Lars Hustveit
Næringsavdelinga
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Mobil: 41530972
E-post: lars.hustveit@sfj.no

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune