Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt Verdiskapingsplanen - god arbeidsmetode


Forankring: Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane > Verdiskapingsplanen - god arbeidsmetode
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Mål og resultat

Mål:
God arbeidsmetode i iverksettinga av verdiskapingsplanen er dokumentert gjennom denne sida i www.rup.no


Kvalitativt - nokre stikkord:
  • arbeidet har klare mål, 
  • vi evner å synleggjere resultat 
  • klar rolledeling styring - operativt ansvar

Måldefinering og indikatorar:
Sjå delprosjekt og aktivitetar
Forventa effekt av resultata:
Resultatorientert arbeid
Effektivt partnarskapsarbeid
Resultat:
Sjå delprosjekt og tiltak
Leiinga i næringsavdelinga har ansvar for prosjektet

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Næringsforum

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune