Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt 2014fp Dekk og diesel


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf MAT GRØN > 2014fp Dekk og diesel
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Mål og resultat

Mål:
Hovudmålet med kvalifiseringsprosjektet er å gje større kunnskap om korleis avstanden frå driftssenteret til jordbruksarealet påverkar det økonomiske resultatet på garden.

Delmål:
1. Estimere kostnader ved faktisk kontra optimal utnytting av jordbruksareal i sentrale strøk på Jæren og for distriktslandbruket på Vestlandet på bruksnivå og på grendenivå. Dette for å få fram korleis jordbruksarealet vert
disponert og kva høve til å energieffektivisera er.

2. Identifisere likskap og skilnader i dei to utvalde grendene med omsyn til energibruk og disponering av jordbruksjord.

3. Vurdere konsekvensar og peike på utfordingar ved dagens struktur til nytte for bønder, jordeigarar, finansieringsinstitusjonar og offentleg forvaltning.

4. Peike på miljøutfordringar ved strukturen i dag, i forhold til ei meir berekraftig og optimal utnytting av jordbruksarealet.
Måldefinering og indikatorar:
Forventa effekt av resultata:
Resultat:
Prosjekt 238958

Prosjektleiar
Agnar Hegrenes
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
Postboks 8024, Dep.,
0030, Oslo
Telefon: 22367256
agnar.hegrenes@nilf.no

Prosjektansvarleg
Samarbeidsrådet for landbruket i Hordaland og Sogn og Fjordane
Lars Petter Thaule
Organisasjonssjef
Telefon: 90858555
lars.peter.taule@bondelaget.no

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune