Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt 2014hp Klimatilpassing Aurland


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf KLIMA OG MILJØ > 2014hp Klimatilpassing Aurland
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Mål og resultat

Mål:
Mål i prosjektet

Aurland kommune har i samarbeid med kraftprodusent (e-co Energi AS), jernbaneverket og NGI dokumentert mer enn 30% økning i intense nedbørsperioder de siste 50 år i området Flåm til Myrdal Stasjon (Bergensbanen). 

Dette har ført til lokal økning av periodevise flom-/jordskredsituasjoner i utsatte områder. Ytterligere økning av slike intense nedbørperioder, utfordrer kommunens kunnskapsgrunnlag om; endra stabilitet i dalsider, risiko for skred, forventa konsekvenser av hendelser, evne til implementering av effektive varslingssystem, sikringstiltak og organisering av risiko/beredskapsforvaltning lokalt. 

Et viktig spørsmål for prosjektet er om oppsprekking og bevegelse i dalsidene er en selvpropagerende prosess, styrt av nedbør, permeabilitet og terrenghelling?

Nye modeller og effekten av tidlig varsling vil bli utprøvd og evaluert i prosjektperioden.
Måldefinering og indikatorar:
Forventa effekt av resultata:
Resultat:
Prosjektnr: 245331

Prosjekteigar
Aurland kommne
Bjørn Sture Rosenvold
mobil: 94151579
E-post: bsr@aurland.kommune.no

Prosjektleiar
Ulrik Domaas
Norges Geotekniske Institutt
mobil: 92447442
E-post: ud@ngi.no

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune