Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt 2012hp Frisk salat


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf MAT GRØN > 2012hp Frisk salat
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Mål og resultat

Mål:

HOVUDMÅL
Legge til rette for effektiv og miljøvennlig bekjempelse av
storknolla råtesopp ved produksjon av salat på friland i Rogaland

Delmål:
  1. Identifisere og kartlegge hvilke arter av Sclerotinia som forårsaker storknolla råtesopp i Norge
  2. Utvikle varslingssystem slik at salatprodusentene får varsel om når det er fare for angrep av storknolla råtesopp
  3. Utføre forsøk for å finne biologiske og kjemiske midler som har forebyggende effekt mot angrep av storknolla råtesopp
  4. Utvikle dyrkingsstrategier som fremmer god avling utensjukdomsproblemer
Måldefinering og indikatorar:
Forventa effekt av resultata:
Resultat:
Prosjekt: 224787

Prosjektansvar:
Kari og Karleif Lerang

Prosjektleiar:
Nordskog, Berit
Bioforsk

Frå Sogn og Fjordane:
GARTNERHALLEN SA
Heiberg, Nina
Leikanger

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune