Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt 2011fp Berekraftige naturopplevingar


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf REISELIV > 2011fp Berekraftige naturopplevingar
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Mål og resultat

Mål:

HOVUDMÅL
Korleis kan ein implementere eit reiseliv i Sogn og Fjordane som
har høgare lønsemd, gjev lengre opphaldstid, er meir kortreist og inneber lågare klimabelastning?

Delmål:
  1. Identifisere eksisterande datagrunnlag om forbruksmønster, opphaldstid og reisemåte.
  2. Identifisere manglande data og korleis ein best mogleg kan samle inn desse, til dømes innan andre, eksisterande eller planlagte undersøkingar?
  3. Designe ein database der ulike datasett kan integrerast og overvåkast over tid, samt beskrive korleis dette vidare kan utviklast i ein scenariomodell.
  4. Gjennom kvalitative intervju utvikle betre forståing for både motiva til turisten og dei eksisterande ramene for reiselivet i Sogn og Fjordane.
  5. Utvikle ein søknad om hovudprosjekt.
Måldefinering og indikatorar:
Forventa effekt av resultata:
Resultat:
Prosjekt: 212257

Prosjektansvar:
Vestlandsforsking

Prosjektleiar:
Gössling, Stefan
Vestlandsforsking

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Berekraftige naturopplevingar i verdsklasse

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune