Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak MVF Sogn og Fjordane


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Marin Sogn og Fjordane > Arbeidsprogram for heilskapleg akvakulturforvalting. AHA! > MVF Sogn og Fjordane
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Mål og resultat

Mål:
Det er utarbeidd eigne vedtekter for fondet (sjå under dokument).

Fondet er meint å vere med å bygge opp under den marine programsatsinga i fylket gjennomført i AHA! (Arbeidsprogram for heilskapleg akvakulturforvalting).

Gjennom å delfinansiere prosjekt og aktivitetar som stør opp under målformuleringane i AHA! skal fondet medverke til ei retta og heilskapleg marin satsing i fylket

Fondet skal vere eit supplement til regionale utviklingsmidlar som også er avsett til gjennomføring av aktivitetetar og tiltak i AHA!
Måldefinering og indikatorar:
Forventa effekt av resultata:
Fondet skal bidra til måloppnåinga i AHA!
Resultat:
Gjennom årlege utlysingar skal ein sette i gong tyngre, og viktige prosjekt som på sikt skal bidra til ei meir berekraftig og miljøtilpassa akvakulturforvalting.
For nærare info om fondet:

Lena Søderholm
marin fagkoordinator
Sogn og Fjordane fylkeskommune

57 65 62 58 / 970 35 449
lena.soderholm@sfj.no

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

1. Utlysing av midar i Marint Verdiskapingsfond Sogn og Fjordane

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune