Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt Økonomi i torskeoppdrett


Forankring: Vestlandet - Vestlandsrådet > Marine næringar > VestMarin - Vestlandssamarbeidet - Marin satsing > Økonomi i torskeoppdrett
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Mål og resultat

Mål:
Hovedoppgaver i forprosjektet:
· Kartlegge den akutte finansieringssituasjonen for torskeoppdrettere på Vestlandet. Skal omfatte ulike størrelsesgrupper av oppdrettere, både matfisk og settefisk.

· Identifisere hovedutfordringer for økonomi og finansieringssituasjonen i et 1-3 års perspektiv

· Vurdere hvilke kortsiktige behov som kan løses innenfor eksisterende offentlige og private finansieringsmuligheter for egen- og fremmedkapital. Eventuell kontakt med relevante institusjoner (Vestlandsrådet er den formelle basis/”autoritet” for slik kontakt))

· Foreslå eventuelle nye kortsiktige tiltak for 1- 3 års perspektivet. Peke på områder der Vestlandsprogrammet kan ha muligheter til å spille en rolle politisk og administrativt.
Måldefinering og indikatorar:
Forventa effekt av resultata:
Resultat:

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Vestlandsprogrammet startar opp forprosjekt på økonomi innan torskeoppdrettsnæringa

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune