Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

Kul-TUR


Forankring: S&Fj - Fylkesplan 2005-2008 > Opplevingsnæringar > Tilskot 2008 > Kul-TUR
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
988
Akronym:   
Kul-TUR
Tittel:
Kul-TUR
Heimeside:
www.vaagsberget.no

Bakgrunn og utfordringar
:
Kul-TUR fekk kr 50.000 i tilskot av program opplevingsnæringar 2008.

www.norway-adventures.com
 
Det er to bedrifter som har gått saman om dette prosjektet. Generelle utfordringer begge bedriftene står overfor er:

- Svingingar i sesongen gjør det vanskelig å få kontinuitet i driften. Per i dag fyller vi hull i gruppesesongen med mindrepengesterke målgrupper t.d. barn og ungdom siden vi sitter på ressursene. T.d. Første veker i skuleferie barneleir (=pos. Side effekt av vår satsing.

- Det lokale markedet er for lite derfor bør det brukes ressurser til å kunne utvide markedet frå lokalt til nasjonalt og internasjonalt. - Vi må klargjøre markedet for disse ”nye” produktene. Produkter vil være såpass annerledes og nye at vi må gjøre markedet bevisst på muligheter som finnes med våre produkter.

Vi er overbevist om at gruppetilbodet vårt vil dekke et sterkt voksende behov i markedet. Kundene våre er entusiastiske og kommer tilbake. Samtidig føler vi at vi ikkje makter (tid og økonomi) å utvikle bedriftene og føre det et steg vidare som produktene og markedet egentlig krever.

Utfordringen er å frigjøre nok tid og kapital til å utarbeide de mange idear vi har til ferdige produkter og marknadsføre dei til et større markedet og ikkje (som det går no, ved siden av og som siste prioritet etter jobbene som må gjøres).Vi er ikkje i tvil om vi kan lykkes, spørsmål er bare kor fort og stort det kan gå.

Når vi snakker om produkter i denne søknaden snakker vi stort sett om store og små arrangement av enkelte timer til fleire dagers opplegg som inkluderer naturopplevelser, matopplevelser og kulturopplevelser (oftest 3 samtidig, av og til kun 2 av 3).
 
 
Når vi lykkes med dette prosjektet vil dette kunne auke verdiskaping for lokale bedrifter (samarbeidspartnere). Samtidig vil det auke trivselstilbudet til både bedrifter og befolkningen i heile regionen.

Vi kan utnytte at vi disponerer steder (Vågsberget, Tønnefabrikken, Kraftstasjonen og Villmarksgård), utstyr, kunnskap og erfaring til mindre markedsegmenter t.d. barn, og ungdom, private enkeltpersoner, lag og organisasjoner.

Ungdom er meir og meir interessert i både spennande friluftsaktivitetar (been there, done that) og urbane tilbod (f.e. spennande mat). Prosjektet er med på å skape et attraktivt busettingsmiljø for ungdom og unge familiar (som vurderer å flytte (tilbake) til Nordfjord).
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Kulturarven, Naturarven, Næringslivet, Turistane
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2008
År godkjent: 2008
År oppstarta: 2008
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
opplevsf, reiseliv,

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune