Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

Kraftstasjonen Måløy


Forankring: S&Fj - Fylkesplan 2005-2008 > Opplevingsnæringar > Tilskot 2008 > Kraftstasjonen Måløy
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
987
Akronym:   
Kraftstasjonen Måløy
Tittel:
Kraftstasjonen Måløy
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Kraftstasjonen i Måløy fekk tildelt kr 50.000 av program opplevingsnæringar i 2008 for utvikling av opplevingsnæringane i området.

Vågsøy Kommune slit med fråflytting, og ein av grunnane til at ungdom ikkje flytter tilbake er her er for få og for lite varierte møteplassar. Utfordringane er å skape eit spesielt miljø med musikk, kunst  og kultur i fokus – og å bygge vidare på dette, slik at dette kan utviklast til noko heilt spesielt.  Utfordringar vil være at vi som skal drive staden har vilje, skaparevne og oppfinnsomheit til å bruke tid på eit viktig prosjekt for kommunen.
 
Dei viktigaste aktivitetane vil bli det som vi klarer å skape over tid. Her vil eg bidra med den erfaringa eg har med å være med å inspirere til å gjere noko med dei talent som finnest, både i lokalsamfunnet og tilreisande elles.
 
Kraftstasjonen vil bli eit viktig samlingspunkt med tilbod som vi til no har mangla. Målet er at dette skal bli eit hus med musikk, kunst, kultur og god mat i sentrum.

Forventa effekt vil være å få fram kulturell og musikalsk verdiskaping i lokalsamfunnet. 
Strategi:
Status:
Avslutta
Vedtak:
Sektor:
Innbyggjarane, Kulturarven, Ungdom
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2008
År godkjent: 2008
År oppstarta: 2008
År avslutta: 2008
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
opplevsf, reiseliv

Meldingar

Rapport frå Kraftstasjonen i Måløy

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune