Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

FjordAlpin


Forankring: S&Fj - Fylkesplan 2005-2008 > Opplevingsnæringar > Tilskot 2008 > FjordAlpin
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
986
Akronym:   
FjordAlpin
Tittel:
FjordAlpin
Heimeside:
http://www.jolsterskisenter.no/Default.aspx

Bakgrunn og utfordringar
:
Eit ”Fjord Ski Pass” er eit felles kort som skal kunne nyttast i alle alpinanlegga i fylket. Det vert registrert der kortet vert nytta og deretter vert det fordelt økonomisk på dei anlegga som kortet er nytta i.

Systemet er basert på eit felles billetteringssystem – og tek utgangspunkt i leverandøren SKIDATA, som har lang erfaring på dette området og kan vise til ein rekkje suksesshistoriar frå Mellom-Europa og elles i verda.

Dersom dette prosjektet kjem i gong vil det vere unikt i nasjonal samanheng. Pr. i dag finn ein ikkje eit billettsamarbeid i en så stor region som eit heilt fylke. I Alpane er dette meir vanleg der ein har utvikla system for felleskort i mange år. Resultata av slike samarbeidsmodellar er fleire:

• Meirsal i alle skianlegg
• Utvikling av regional identitet som reisemål
• Forsterka evne til produktpakking
• Forsterka kultur for kryssal og samhandling.
 
Prosjektet har som siktemål å foredle eksisterande opplevingar, og utvikle et rammeverk for regional produktutvikling vinterstid.

Prosjektet vil syte for ein sterkare synleggjering av vinterprodukter i Sogn og Fjordane vil auke mangfaldet av heilårlege reiselivstilbod lokalt og bidra til sesongforlenging

Skianlegga bidrar til lokal verdiskaping og tar i bruk lokale naturgjeve råvarer, og er i dette perspektivet i tråd med geoturismeprinsippa.

Gjennom prosjektet vil Sogn og Fjordane aktivt marknadsføre lokale særtrekk som arena for skibaserte opplevingar vinterstid.
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet, Turistane
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2008
År godkjent: 2008
År oppstarta: 2008
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
opplevsf, reiseliv, tourism

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune