Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

Tjovura


Forankring: S&Fj - Fylkesplan 2005-2008 > Opplevingsnæringar > Tilskot 2008 > Tjovura
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
984
Akronym:   
Tjovura
Tittel:
Tjovura
Heimeside:
www.tjovura.no/index.php

Bakgrunn og utfordringar
:
Tjovura DA fekk kr 37.000 av program opplevingsnæringar av 2008-potten.

Tjovura er ei gigantisk steinur som har vorte til ved at fjellet ovanfor har rasa ut ein gong for lenge sidan.  Inne mellom desse steinane, store som hus, er det mange spennande gangar, holer og formasjonar.

Her har vi tilrettelagt ei unik naturoppleving, urvandring, der vi bevegar oss rundt omkring i ura. Segna seier at det på 1700 talet var nokre tjuvar som gøymde seg i ura. Les meir i "Historien om tjuvane"
Ein tur i Tjovura for å prøve nokre av våre aktivitetar kan vere idear for skular, blåturar, utdrikkingslag osv.
 
 
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2008
År godkjent: 2008
År oppstarta: 2008
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
opplevsf, reiseliv, tourism

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune