Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

Fjellfilmfestivalen 2008


Forankring: S&Fj - Fylkesplan 2005-2008 > Opplevingsnæringar > Tilskot 2008 > Fjellfilmfestivalen 2008
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
960
Akronym:   
Fjellfilmfestivalen 2008
Tittel:
Fjellfilmfestivalen. Turtagrø, Jotunheimen
Heimeside:
http://www.fjellfilm.no/

Bakgrunn og utfordringar
:
Program opplevingsnæringar har løyvd kr 50.000 til fjellfilmfestivalen for 2008.
 
 
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Program opplevingsnæringar 2008
Sektor:
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2003
År godkjent: 2003
År oppstarta: 2003
Internasjonal status:
målgrupper, aktivitetar, deltaking
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
opplevsf

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Fjellfilmfestivalen 2008

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune