Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

NC flugefiske


Forankring: S&Fj - Fylkesplan 2005-2008 > Opplevingsnæringar > Tilskot 2008 > NC flugefiske
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
951
Akronym:   
NC flugefiske
Tittel:
Norgescup flugefiske i Fjaler
Heimeside:
http://www.nkff.net/yndestad_rapport.html

Bakgrunn og utfordringar
:
Yndestad feriehus i Fjaler har blitt tildelt kr 20 000 til å arrangere eitt av arrangementa i norgescupen i flugefiske 2008.
 
Arrangementet til stimulere næringsutvikling og anna aktivitet i kommunen.
 
Utfordringar vil vere å få med bygdefolk og ungdom, og å gjennomføre eit godt arrangement.
 
Bak norgescupen står NKFF (Norske KonkurranseFluefiskeres Forfund). På deira nettsider står fylgjande om forbundet:

NKFF er en organisasjon drevet av frivillige. NKFF er et “non-profit” forbund uten komersielle interesser. Vår “paraplyorganisasjon”, eller internasjonale organ, er F.I.P.S Mouche. Får å delta internasjonalt må de respektive landene være medlem her.  

NKFF ble stiftet 14.2.01, og et interrimstyre på 9 personer ble nedsatt. NKFF overtok alle midler fra Norges Fluefiskerforbund som ble oppløst 15.2.01.

Første årsmøte ble avholdt under Norgesmesterskapet i Førde 2001. Forbundets formål er å ivareta og fremme konkurransefluefiskernes interesser ved å:

* Sørge for at det blir gjennomført uttakskonkurranser for internasjonal deltakelse i fluefiske.
* Bistå foreninger og lag med å arrangere Norgesmesterskap, andre nasjonale og internasjonale konkurranser i fluefiske.

Med konkurransefluefiske menes fiske der snøret er kastevekt og resultatet av konkurransen måles i fanget fisk.

NKFF er en partipolitisk uavhengig organisasjon som har Norge som arbeidsområde og samarbeider med offentlige myndigheter og andre interesseorganisasjoner.

NKFF er en paraplyorganisasjon for lokalefiskeforeninger/lag og enkeltpersoner som ønsker å delta i eller arrangere fluefiskekonkurranser i Norge.

Alle som vil kan bli medlem av NKFF
Strategi:
Status:
Avslutta
Vedtak:
Sektor:
Innbyggjarane, Naturarven, Næringslivet, Turistane, Ungdom, Miljø
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2007
År godkjent: 2008
År oppstarta: 2008
År avslutta: 2008
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune