Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

Aurland Næringshage


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Næringshagar > Aurland Næringshage
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
888
Akronym:   
Aurland Næringshage
Tittel:
Aurland Næringshage
Heimeside:
http://aurlandnh.no/

Bakgrunn og utfordringar
:
Aurland Næringshage vart formelt stifta som aksjeselskap den 13 september 2007. Næringshagen held til i Fjordsenteret på Ohnstad. Tilbodet er under oppbyggjing.

Næringshagen sitt føremål er å vera utviklar for og koordinator av samlokalisering og samarbeid mellom bedrifter i Aurlandsområdet.
 
Ein skal innanfor ramma av bedriftsøkonomiske prinsipp mellom anna legge til rette for at høgt utdanna ungdom kan utføre yrket sitt i området.

Vidare skal vi bidra til at lokalt næringsliv får tilgang til kompetanse gjennom å bygge opp eit større fagleg og sosialt miljø for innovasjon og grunderverksemd. Næringshagen samarbeider tett med Nærøyfjorden Verdsarvpark.
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2007
År godkjent: 2007
År oppstarta: 2007
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
sfnh, aurlandnh

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune