Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

Nordsjøportpasset


Forankring: S&Fj - Fylkesplan 2005-2008 > Opplevingsnæringar > Tilskot 2007 > Nordsjøportpasset
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
869
Akronym:   
Nordsjøportpasset
Tittel:
Nordsjøportpasset
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Prosjektet fekk kr 75.000 av program opplevingsnæringar i 2007. Prosjektet skal gå over to år, med eit samla budsjett på kr 150.000.

Bakgrunnen for initiativet er aktørar på Værlandet og Bulandet som vil satsa meir på turisme, og deira behov for fleire turistar for å få god økonomi hjå dei ulike næringsutøverane.

Mange av tilbydarane er små, eller i oppstartsfasen, og dei har lite med pengar til aktiv marknadsføringa. Dei har derfor kome på den ideen at dei kan utvikla eit gjestekort, kalla ”Nordsjøportpasset”.

Ideen er å etablera eit samarbeid mellom alle reiselivsaktørane på øyane, som oppmuntrar turistane til å delta på flest mogleg aktivitetar. For å få dette til, vil turistane få tilbod om eit pass på den fyrste aktiviteten dei deltek i. Når passet er fullt, eller om dei har fått tilstrekkeleg mange stempel, er tanken at dei skal kunne rive ut ei side i passet som tener som lodd i ei loddtrekking av lokale suvenirar, opplevingar, vekesluttopphald eller liknande.

Målet er på sikt å gjera opplegget sjølvfinansierande, eller finansiert av bedriftene på Værlandet og Bulandet sjølve. I dag er dei for små til det.
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet, Turistane
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2007
År godkjent: 2007
År oppstarta: 2007
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
opplevsf

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune