Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

Flora Næringshage


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Næringshagar > Flora Næringshage
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
739
Akronym:   
Flora Næringshage
Tittel:
Flora Næringshage
Heimeside:
www.floranh.no

Bakgrunn og utfordringar
:
Ein næringshage er ei samlokalisering av små, kunnskapsintensive virksomheiter som byggjer opp eil profesjonelt, faglig og sosialt miljø som skal stimulere bedriftene til vekst. Ved kvar næringshage etablerast det eit utviklingsselskap som tek seg av fellesoppgåver for bedriftene, profilering, nettverksbyggjing og tiltak for kompetanseheving.

Bakgrunn for etablering
Flora kommune er definert som omstillingskommune og skipinga av næringshagen er eit viktig verktøy for å skape ny næringsutvikling i kommunen. Ein av hovudideane bak etableringa av Flora Næringshage er å bidra til ny vekst og knoppskyting mellom anna med utgangspunkt i det unike havbruksmiljøet i Flora.
 
Status FNH
Flora Næringshage vart etablert i mai 2004. Ved inngangen til 2006 er det innleigd 3.324 m2 kontorlokale, fordelt på 3 lokalitetar i Florø; Hestenesgata 4 og Strandgata 15 i Florø sentrum og den maritime næringshagen på Trolleskjæret i Gunhildvågen.  Det er etablert 29 bedrifter i Flora Næringshage med til saman 98 tilsette. Det er etablert gode nettverk m.a.  mot SIVA, Innovasjon Norge, andre næringshagar, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane, Bedriftsnettverket o.a.
 
Visjon
Gjennom Flora Næringshage skal det skapast utvikling og vekst i fellesskapen mellom bedrifter og menneske, ideutveksling og kreativitet.

Mål
For å nå det overordna målet om omstilling og auka sysselsetting i Flora må ein samarbeide tett med omstillingsselskapet Sunnfjord 2020 (S2020) og det kommunale næringsselskapet KF Flora Hamn og Næring (FHN).
 
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2004
År godkjent: 2004
År oppstarta: 2004
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
sfnh, florønh

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune