Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

Nordfjordeid Næringshage


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Næringshagar > Nordfjordeid Næringshage
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
737
Akronym:   
Nordfjordeid Næringshage
Tittel:
Nordfjordeid Næringshage
Heimeside:
http://www.nordfjordeid.no/

Bakgrunn og utfordringar
:
Kompetansemiljø for utvikling og vekst
 
Initiativet til etablering av Nordfjordeid Næringshage kom frå relativt unge bedifter på Nordfjordeid som har stort utviklingspotensiale og som erkjenner at dei vil ha stor nytte av eit felles miljø.

Fellesnemnaren for desse bedriftene er at mykje av deira kapital er knytt til kunnskapen hos den einskilde medarbeidar. Bedriftene har stadig behov for fleire medarbeidarar, og trur at eit større kompetansemiljø med moderne lokalitetar og utstyr, vil gjere rekrutteringsarbeidet lettare.
 
I tillegg til initiativtakarane og nyrekrutterte bedrifter skal Nordfjordeid Næringshage AS inn i den planlagde samlokaliseringa i 2. etg i Frislidfabrikken.
 
Nordfjordeid Næringshage AS skal i tillegg til å stå for drifta av bygget også drive utviklingsaktivitetar for næringshagebedriftene og for lokalt næringsliv utanfor bygget.

Grad av aktivitet utanfor bygget er avhengig av respons og positivt engasjement. Det vil bli eit nært samarbeid med næringsorganisasjonen Eid Utviklingsfelleskap og næringsavdelinga i Eid Kommune.
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2001
År godkjent: 2001
År oppstarta: 2001
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
sfnh eidnh

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune