Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

Sandane Næringshage


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Næringshagar > Sandane Næringshage
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
736
Akronym:   
Sandane Næringshage
Tittel:
Sandane Næringshage
Heimeside:
www.sandanenh.no

Bakgrunn og utfordringar
:
Sandane Næringshage AS (SNH) er eit drifts- og utviklingsselskap som huser fleire kunnskapsbaserte bedrifter under samme tak. Eit slikt fellesskap gjer det lettare å samarbeide, dele erfaringar og bidrar til kompetanseheving bedriftene i mellom og til kostnadseffektivitet for den enkelte.
 
Innovasjon er ei viktig drivkraft innan den økonomiske utviklinga, og dette gjenspeglar seg i nye forretningsmoglegheiter som skiftar frå ressursbasert økonomi til leiing og bruk av kunnskap.

Sandane Næringshage kan tilby deg:
  • Nye og moderne lokale i sentrum med fantastisk utsikt
  • Felles sentralbord, resepsjon og tekn. utstyr
  • Kurs- og konferanselokale
  • Videokonferanseutstyr, multimedierom
  • Etablerarveiledning
  • Kompetanseheving
  • Lønnsomt nettverk
  • Godt fagleg og sosialt miljø
  • Felles marknadsføringstiltak
  • 10 min. frå flyplass, sentralt i fylket
Formålet vårt er å skapa framtidsretta og konkurransedyktige små og mellomstore bedrifter i distriktet. Vi legg til rette for utvikling og vekst for den einskilde verksemda i SNH og for samarbeid mellom dei. Vi legg også til rette for samarbeid med lokalt/regionalt næringsliv, utdanningsinstitusjonar og andre næringslivsrelaterte organisasjonar.
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2001
År godkjent: 2001
År oppstarta: 2001
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
sfnh, sandanenh

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune