Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

Leikanger Næringshage


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Næringshagar > Leikanger Næringshage
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
734
Akronym:   
Leikanger Næringshage
Tittel:
Leikanger Næringshage
Heimeside:
www.leikangernh.no

Bakgrunn og utfordringar
:

Leikanger Næringshage har hatt fin utvikling sidan starten i 2002. Det er i dag over 50 personar som har arbeidsplassen sin hjå oss.

Organiseringa av drifta vert no gjort om og ein satsar på ein eigen programleiar for kvart satsingsområde. Sentrale personar for kvart fagfelt skal ha hovedansvaret for vidareutvikling av desse.

Funksjonen som dagleg leiar av næringshageselskapet er også i omforming. Det vert lagt opp til eit skilje mellom utviklinga av bedriftene medrekna næringshageselskapet, og drifta av næringshagen.

Gjestekontor
Gjestekontoret vårt passar for deg som treng eit kontor i korte periodar. Her finn du teknisk utstyr og breiband. Bestilling:  tlf. 57 65 69 45 eller e-post: post@leikangernh.no

Om Leikanger Næringshage
Ein næringshage er ei samlokalisering av små, kunnskapsintensive verksemder.

Dagleg leiar og styresamansetjing
Leikanger Næringshage vart skipa 12. oktober 2001.

Forretningside til Leikanger Næringshage
Leikanger Næringshage skal vere ein aktuell stad for etablering av kompetansearbeidsplassar i indre og midtre Sogn. Leikanger Næringshage skal vere ein magnet for kompetanseverksemder også utanom nærområdet vårt, som ønskjer å etablere seg i regionen.

Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2002
År godkjent: 2002
År oppstarta: 2002
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
sfnh, leikangernh

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune