Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

Program frukt og grønt


Forankring: S&Fj - Fylkesplan 2005-2008 > Opplevingsnæringar > Tilskot 2006 > Program frukt og grønt
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
701
Akronym:   
Program frukt og grønt
Tittel:
Program frukt og grønt i Sogn og Fjordane
Heimeside:
http://www.rup.no/vision/vision1.aspx?type=3&hierarchyid=570

Bakgrunn og utfordringar
:
Program opplevingsnæringar har ytt program frukt og bær kr 50.000 i tilskot i 2006.
 
Program frukt og bær er definert i RUP Norge som ei langsiktig satsing. Sjå heimeside for meir informasjon om denne prosessen.
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Kulturarven, Naturarven, Næringslivet
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2006
År godkjent: 2006
År oppstarta: 2006
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
opplevsf

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Møte i programstyret i frukt og grønt 19.12.2016

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune