Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

Nye frukt- og bærkulturar


Forankring: S&Fj - Fylkesplan 2005-2008 > Opplevingsnæringar > Tilskot 2006 > Nye frukt- og bærkulturar
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
700
Akronym:   
Nye frukt- og bærkulturar
Tittel:
Basisprosjekt - nye frukt- og bærkulturar for Sogn og Fjordane
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Forbruket av frisk frukt og bær aukar, og med det sterke fokus som no er på mat og helse kan vi forvente at konsumet vil halde fram å auke i åra framover. Skal norske produsentar få del i den verdiskapinga som dette auka konsumet  fører til, må det til ei målretta satsing frå både næring og forsking. Ei satsing på nye vekstar og produktutvikling vil kunne gjera frukt- og bærproduksjonen  i Noreg meir robust og auke konkurransekrafta.

I eit forprosjekt i 2005 vart det gjort ei vurdering av potensialet av nokre nye frukt- og bærkulturar med potensial for Sogn og Fjordane. Dette arbeidet er vidareført i eit langsiktig basisprosjekt med ei kontinuerleg vurdering av potensielle nye kulturar og ei første utprøving av sortsmateriale i kulturane. Ut frå dette basisprosjektet er det tenkt generert separarte prosjekt for konkrete satsingar på ein eller fleire kulturar. Det vert arbeidd parallelt med kulturar som raskt kan kome i dyrking og kulturar som kan ha potensial på lenger sikt. Satsinga inngår som eit delprogram i "Program for auka verdiskaping i frukt- og grøntnæringa i Sogn og Fjordane".

Strategi:
Dette er eit langsiktig basisprosjekt med desse elementa:
- Kontinuerleg søk etter potensielle nye kulturar.
- Formidling av innsamla informasjon og resultat.
- Etablering av eit nettverk i fylket.
- Inntak av materiale og prøving. 

Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Naturarven, Næringslivet
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2006
År godkjent: 2006
År oppstarta: 2006
Internasjonal status:
aktivitetar
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
opplevsf
frukt
bær
nye kulturar
nye vekster

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune