Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

Kvernsteinprosjektet


Forankring: S&Fj - Fylkesplan 2005-2008 > Opplevingsnæringar > Tilskot 2006 > Kvernsteinprosjektet
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
699
Akronym:   
Kvernsteinprosjektet
Tittel:
Kvernsteinprosjektet Hyllestad
Heimeside:
www.kvernstein.no

Bakgrunn og utfordringar
:
Program opplevingsnæringaqr har ytt kr 200.000 i tilskot til prosjektet i 2006.
 
Bakgrunn.
Kvernsteinsbrota i Hyllestad er eit av dei største fornminna i landet i utstrekning. I eit område på over 27 kvadratkilometer er det registrert fleire hundre kvernsteinsbrot. Eit omforma kulturlandskap vitnar om omfattande uttak.
Gjennom arkeologisk forsking er det dokumentert drift i
kvernsteinsbrota attende til 700-talet.

Kvernstein frå Hyllestad er funne i mellomalderkontekstar i sørlege svenske område, i nordlege og austlege danske område i så store mengder at det må ha vore ein organisert handel med desse områda allereie i vikingtida.

Det er funne 4 forliste skipslaster med kvernstein frå Hyllestad i skipsleia sørover kysten. 2 av desse er henta heim til Hyllestad.

Godt over halvparten av dei store steinkrossane langs Vestlandskysten kjem frå Hyllestad.

Utfordringar.
Den store utfordringa for Hyllestad kommune er å utnytte det næringsmessige potensialet som ligg i kvernsteinshistoria. 
 
 
Strategi:
Hyllestad kommune har sett i gang prosjektet Kvernstein i Hyllestad, eller Kvernsteinsprosjektet, med fylgjande målsetjing:
  • få fram mest mogeleg kunnskap om kvernsteinsdrifta i Hyllestad og distribusjonen av åfjordsteinen, gjennom tverrfagleg forsking
  • tilrettelegge kulturminnet som kvernsteinsbrota representerer for framvisning/formidling
  • utvikle og utnytte det næringsmessige potensialet som ligg i kvernsteinhistoria
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Innbyggjarane, Kulturarven, Næringslivet, Turistane
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2006
År godkjent: 2006
År oppstarta: 2006
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
opplevsf

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune