Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

Jetteturar


Forankring: S&Fj - Fylkesplan 2005-2008 > Opplevingsnæringar > Tilskot 2006 > Jetteturar
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
693
Akronym:   
Jetteturar
Tittel:
Jetteturar i Flåm - guidekurs
Heimeside:
http://www.jetteturar.no/

Bakgrunn og utfordringar
:
Program opplevingsnæringar har ytt kr 59.000 i tilskot i 2006 til utvikling av dette opplevingsproduktet i Flåm. Søknadssummen var også kr 59.000.
 
Sogn og Fjordane eignar seg særlig godt til aktivitetsturisme. Gjennom bedrifta vår, Jetteturar, vil me legge til rette for ei vidareutvikling av reiselivsnæringa i fylket basert på natur- og kulturgrunnlaget vårt.

Mange reisande vil ha opplevingar og noko meir enn å sjå pen natur. Me vil utvikla tilbod til dei reisande der dei kan møte historien, kulturlandskapet og det lokale særpreg slik at dei kan få ein forståing gjennom eigen oppleving. Oppleving gjennom læring og  forståing av samanhengar i naturen, geologi, botanikk, fauna, mat og mat-tradisjonar er ma. områder me ynskjer å utvikla tilbod om.

Dette krev  bedriftsmessig produktutvikling og kunnskap om kva som er naturleg å løysa på reisemålsnivå. Flåm har i dag ein marknadstilgang som ligg til rette for å lykkast. Me vil følgje opp det gode omdømmet som fjordane har som attraktivt reisemål på ein offensiv måte.  Etableringing og bedriftsutvikling av slike aktivitetar tilseier at det er grunnlag for å etablera  ulike tiltak knytt til kompetanseheving og nettverksbygging. Utvikling av kunnskap som støttar målet om naturbasert reiseliv i og omkring verneområda våre, er viktig. Høg kompetanse er viktig for å lukkast.
Strategi:
Gjennom arbeid for å heva kompetansen hjå alle aktørane som har ansvar og rollar i høve utvikling av reiselivet i Flåm kursar me guidar med deltakarar som representerar mange bedrifter og opplevingar, ma. Undredal, Otternes, Flåm Guide Service og ALR.
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Program opplevingsnæringar i møte på Skei 28. juni 2006
Sektor:
Naturarven, Næringslivet, Turistane
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2005
År godkjent: 2006
År oppstarta: 2006
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
opplevsf

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune