Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

Munthehuset


Forankring: S&Fj - Fylkesplan 2005-2008 > Opplevingsnæringar > Tilskot 2006 > Munthehuset
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
692
Akronym:   
Munthehuset
Tittel:
Støtte til marknadsføring av Munthehuset
Heimeside:
www.munthehuset.no/

Bakgrunn og utfordringar
:
Luster kommune har søkt om tilskot til marknadsføring av Munthehuset. Program opplevingsnæringar yter Munthehuset eit tilskot på kr 50.000 for året 2006.

Munthehuset på garden Kroken ligg vakkert til på sørsida av Lustrafjorden, inste del av Sognefjorden.  Garden ligg midt i eit særprega og sjeldan kulturlandskap med rik vegetasjon, omkransa av høge fjell. 

Rivenosi ruvar bak huset med sine 1339 moh. Vidare Surnasetnosi, 1262 moh.  På andre sida av fjorden har vi fjellet Molden, 1116 moh. Der ser vi også Asbjørnnosi og Hesten, begge over 1600 moh. samt Jostedalsbreen.

Landskapet rundt eigedommen ligg her som ei open historiebok med gamle steingjerder, vegar og gravhaugar der ein har funne spor etter busetnad heilt attene til 400-talet e. Kr.  I nabolaget ligg Urnes stavkyrkje. Fylkesvegen Skjolden - Ornes passerer garden.

Munthehuset har eit stort potensiale for verdiskaping, og program opplevingsnæringar vonar at støtte til marknadsføring, skal vera med å utløyse dette.
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Program opplevingsnæringar i møte på Skei 28. juni 2006
Sektor:
Kulturarven, Næringslivet, Turistane
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2005
År godkjent: 2006
År oppstarta: 2006
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
opplevsf

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune