Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

Statistikknett.com


Forankring: Vestlandet - Langsiktige satsingar > Reiseliv > Statistikknett.com
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
460
Akronym:   
Statistikknett.com
Tittel:
Samarbeid om SSB statistikk for Vestlandet
Heimeside:
www.statistikknett.com

Bakgrunn og utfordringar
:

Statistikk er viktig, og SSB har det offentlege ansvaret for SSB i Norge. No er det slik at statistikken frå SSB ikkje alltid er så lett tilgjengeleg for folk flest, og litt hjelp til oppstilling og presentasjon, kan vera naudsynt. Til dette arbeidet har dei fire vestlandsfylka Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal gått saman om eit samarbeid med Statistikknett.com. (www.statistikknett.com)

Kvart fylke og Fjord Norge har kvar sin portal:

Fjord Norge: www.statistikknett.com/fjordnorge
Rogaland: www.statistikknett.com/rogaland
Hordaland: www.statistikknett.com/hordaland
Sogn og Fjordane: www.statistikknett.com/sf
Møre og Romdsdal: www.statistikknett.com/mr

Nøkkeltall - Benchmarking - Statusanalyser

Statistikknett gir deg regionale nøkkeltall, benchmarking og analytiske perspektiver for reiselivsnæringen. Her finner du blant annet:

Markedsinformasjon for hoteller, campingplasser og hytter 
Nøkkeltall om hotellenes losjiøkonomi
Figurbaserte statusanalyser - med framskrivninger
Regionale profiler med figurer for din region
Indikatorer på reiselivets regionale betydning
Hytteturismens betydning
Økonomi og sysselsetting for hotell og restaurantnæringen
Internasjonale perspektiver og sammenlikninger
Analytiske fotnoter - med perspektivartikler på utvalgt tema 

Du kan veksle mellom landsdeler, fylker, regioner og kommuner som regionalt nivå.   
Tabellene er interaktive. De kan sorteres og filtreres. Velg egen region - eller gjør sammenlikninger og rangeringer mellom regioner. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå og fra annen offisiell statistikk
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet, Turistane
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2003
År godkjent: 2003
År oppstarta: 2003
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
www.statistikknett.com

E-post:
webmaster@statistikknett.com  
Kongsvinger Kunnskapspark
Kontaktinformasjon 

Meldingar

Spørjegransking om Statistikknett

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune