Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

Lærdalsmoreller som merkevare


Forankring: S&Fj - Fylkesplan 2001-2004 > SO: Landbruk og bygdeutvikling > BAMA prosjektet 2001 - 2004 > DPRJ Produsentmiljø > Lærdalsmoreller som merkevare
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
388
Akronym:   
Lærdalsmoreller som merkevare
Tittel:
Utvikling av "Lærdalsmoreller" som merkevare
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:

www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/4152698.html

Lærdal Grønt har sidan 1996 saman med Fylkesmannen og Innovasjon Norge satsa på morellproduksjon og prøvde seg for første gong i år i utlandet.

Tilbakemeldingane på dei 45 tonna som vart eksportert til England lovar uvanleg godt for framtidig transport.

Det seier Harald Nornes i det produsenteigde Lærdal Grønt.

Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2004
År oppstarta: 2004
Internasjonal status:
målgrupper, aktivitetar
Verkemiddel område:
Lærdal, Sogn og Fjordane, Norge, Norway, England
Kode og nøkkelord:
bamadp3

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune