Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

Survey jord- og klimakrav for vekstar


Forankring: S&Fj - Fylkesplan 2001-2004 > SO: Landbruk og bygdeutvikling > BAMA prosjektet 2001 - 2004 > DPRJ Naturgjevne tilhøve > Survey jord- og klimakrav for vekstar
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
374
Akronym:   
Survey jord- og klimakrav for vekstar
Tittel:
Presentasjon og diskusjon om jord- og klimakrav for ulike vekstar i Sogn og Fjordane
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Strategi:
Det vart gjennomført 6 møte kringom i Sogn og Fjordane med tilsaman 200 dyrkarar.
Status:
Avslutta
Vedtak:
Sektor:
Naturarven, Næringslivet, Miljø
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2001
År godkjent: 2002
År oppstarta: 2002
År avslutta: 2002
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Sogn og Fjordane, Norge, Norway
Kode og nøkkelord:
bamadp2

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune