Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

Rekruttering til jakt, fiske og friluftsliv


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Friluftsliv og vilt > Friluftsaktivitet > Friluftslivaktivitet 2016 > Rekruttering til jakt, fiske og friluftsliv
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1908
Akronym:   
Rekruttering til jakt, fiske og friluftsliv
Tittel:
Rekruttering til jakt, fiske, fri
Heimeside:
https://www.njff.no/fylkeslag/sognogfjordane

Bakgrunn og utfordringar
:
Rekruttering til jakt, fiske og friluftsliv

Prosjekt rekruttering i utviklingsavtala med Sogn og Fjordane Fylkeskommune.

Opne aktivitetar og arrangement innan jakt, fiske og frilufsliv som årleg skal få ein oppslutnad på minst 100 nye
personar, med hovedvekt på barn, unge og kvinner.

Villmarksleiren i vinterferien saman med NJFF i Hordaland er ikkje medrekna i denne søknaden. Tidlegare har vi arrangert denne leiren saman med 4H, men dei kunne ikkje vere med i år pga endringar i organisasjonen, og vi håpar at dei vert med seinare.

For 2016 har vi blant anna planlagt:

  • Fisketur for mor og barn
  • Fiskecamp for ungdom
  • Friluftsleir for ungdom 11 15 år
  • Opplæringsjakt for ungdom
  • Opplæringsjakt for jenter
  • Jaktturar
  • Samlingar for jakthundinteresserte
  • Instruktørkurs og oppdateringskurs for flugekastarinstruktørar
  • Jentesamling
  • Tillitsvaldsamling med meir


Strategi:
Status:
Avslutta
Vedtak:
Sektor:
Innbyggjarane, Kulturarven, Naturarven, Ungdom, Miljø
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2016
År godkjent: 2016
År oppstarta: 2016
År avslutta: 2017
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
Kr 95.000
NJFF Sogn og Fjordane
Reidun Solberg Seim
Adresse: Rygg
Postnr.: 6823 Sandane
Mobiltelefon: 97076702
E post: sognogfjordane@njff.org

Esak Søknad: 16/59-19
Esak Rapport: 16/59-71
Tilsegn: 2016-000101

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune