Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

Samarbeid med forskingsrådet


Forankring: Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane > A. Kunnskap / "Ta kunnskapen i bruk" > Forsking og utvikling > Samarbeid med forskingsrådet
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1854
Akronym:   
Samarbeid med forskingsrådet
Tittel:
Samarbeidsavtale mellom NFR - IN - SFFK 2016 - 2018
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Føremålet er å sikre at Noregs Forskingsråd er til stades med ein person i Sogn og Fjordane
Strategi:
Eit spleiselag der partane delfinansierer slik:
NFR 50%
IN 33%
SFFK 17%
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Avtale er signert i desember 2015
Sektor:
Næringslivet, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2015
År godkjent: 2015
År oppstarta: 2016
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Sogn og Fjordane
Kode og nøkkelord:
vpsf25k
Kontaktperson:
Dag Lothe
E-post:
dl@forskningsradet.no

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune