Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

Regionalt forskingsfond - Vest


Forankring: Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane > A. Kunnskap / "Ta kunnskapen i bruk" > Forsking og utvikling > Regionalt forskingsfond - Vest
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1813
Akronym:   
Regionalt forskingsfond - Vest
Tittel:
Regionalt forskingsfond for Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Heimeside:
http://www.regionaleforskningsfond.no/prognett-vestlandet/Framsida/1253953763244

Bakgrunn og utfordringar
:
Vrkemidlet vart oppretta som del av forvaltningsreforma i 2009.
Kunnskapsdepartementet i 2009:
De regionale forskningsfondene skal styrke forskningsevnen gjennom regional forskning og innovasjon.
Strategi:
Regionale forskingsfond skal styrke forsking for regional innovasjon og utvikling ved å stø opp under dei prioriterte innsatsområda i regionen og mobilisere til auka FoU-innsats

Forskingsfondet lyser ut midlar.
Sjå heimesida for nærare informasjon
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2009
År godkjent: 2010
År oppstarta: 2010
Internasjonal status:
finansiering
Verkemiddel område:
Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Kode og nøkkelord:
vpsf25k
Kontaktperson i Sogn og Fjordane:
Arne Monrad Johnsen,
Næringsavdelinga, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Mobil: 41430978
E-post: arne.monrad.johnsen@sfj.no

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune