Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

Internasjonalisering


Forankring: Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane > A. Kunnskap / "Ta kunnskapen i bruk" > Internasjonalisering
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1812
Akronym:   
Internasjonalisering
Tittel:
Tilgang til finansiering og impulsar gjennom internasjonalt samarbeid
Heimeside:
http://www.west-norway.no/

Bakgrunn og utfordringar
:
Tenesta er etablert. Føremålet er at kunnskap om ulike internasjonale program finst og vert kontinuerleg oppdaterte i fylket.
Strategi:
Treng du informasjon, kontakt: 
  • Innovasjon Norge og  Forskingsrådet om Horisont 2020
  • Fylkeskommunen, Næringsavdelinga om næringsretta internasjonal finansiering gjennom Horisont 2020 og Interreg
  • Fylkeskommunen, Opplæringsavdelinga om Erasmus +
Innovasjon Norge har utekontor.  Sjå: http://www.innovasjonnorge.no/no/Ut-i-verden/
 
Sogn og Fjordane fylkeskommune er medlem av
  • Vest-Norges Brysselkontor.  Sjå: http://www.west-norway.no/
  • Euromontana. Sjå www.euromontana.org
  • CPMR og Nordsjøkommisjonen. Sjå http://crpm.org
  • NORA. Sjå http://www.nora.fo

Status:
Åpent forslag
Vedtak:
Sektor:
Innbyggjarane
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2014
Internasjonal status:
målgrupper, aktivitetar, finansiering, deltaking
Verkemiddel område:
Europa
Kode og nøkkelord:
vpsf25k

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Hospitering i sekretariatet hos Euromontana

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune