Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

2010: Nye sortar - Celina og Kristina


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane > Pære > 2010: Nye sortar - Celina og Kristina
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1797
Akronym:   
2010: Nye sortar - Celina og Kristina
Tittel:
Søknad om rettsvern i Noreg for Celina og Kristina
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Norsk pæreproduksjon har gått kraftig ned, og dei sortane som er planta siste 20 åra har ikkje klart å snu tendensen. Ein reknar med at særleg Celina skal klara å snu denne trenden. 
Strategi:
Internasjonal lansering vil skje i 2011
Prøvefelt med totalt 700 tre vil bli planta ut i 2011 og 2012
Stor produksjon av over 30.000 tre klare til utplanting i 2014 og 2015
FoU-prosjekt blir søkt i 2014 for å løysa dyrkingsproblem
Årleg internasjonalt møte om Celina for kunnskapsutveksling

Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2010
År oppstarta: 2010
Internasjonal status:
målgrupper, aktivitetar, deltaking
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune