Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

2013: Kurs i pollineringsretta birøkt


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane > 2013: Kurs i pollineringsretta birøkt
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1792
Akronym:   
2013: Kurs i pollineringsretta birøkt
Tittel:
Kurs i pollineringsretta birøkt - frukt og bær i Sogn og Fjordane
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Det er færre og færre birøktarar i Sogn og Fjordane, og når det blir færre bier, blir det også dårlegare sjansar for å få utført tilstrekkeleg pollinering i frukt- og bærhagane. I staden for å ha fokus på honningproduksjon, må ein ha sterkare fokus på biene sin funksjon på pollinering og fruktsetjing. 
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Tiltaket er støtta av Matmerk
Sektor:
Næringslivet, Ungdom, FoU
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2013
År godkjent: 2013
År oppstarta: 2013
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune