Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

2011: Genetisk etterkontroll i eple


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane > Eple > 2011: Genetisk etterkontroll i eple
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1779
Akronym:   
2011: Genetisk etterkontroll i eple
Tittel:
Genetisk etterkontroll i eple
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Genetisk etterkontroll er ein viktig del av sertifiseringsskjemaet for å få godkjent kjerneplanter av ulike sortar. Det er Mattilsynet som godkjenner kjerneplanter, medan dei vert framstilte og vedlikehaldne ved Sagaplant som del av framavlen. Sortsekte og sortstypisk plantemateriale er eit viktig fundament for produksjon av høgkvalitets frukt.
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet, FoU
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2011
År godkjent: 2011
År oppstarta: 2011
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune