Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

2013: Bringebær 2020


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane > Bringebær > 2013: Bringebær 2020
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1778
Akronym:   
2013: Bringebær 2020
Tittel:
Bringebær 2020
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Gjennom ein strategiprosess i frukt- og bærklyngja i Sogn og Fjordane, har næringa bestemt seg for å setja igang ei satsing som er kalla Bringebær 2020. Det er lagt til grunn tre hovudsatsingar: 
  • Effektiv mottaksstruktur
  • Høg produksjon av kvalitetsbær
  • Forenkla administrasjon
Desse tre prosessane går parallelt. 
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Innbyggjarane, Næringslivet, Turistane, FoU
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2013
År godkjent: 2013
År oppstarta: 2013
Internasjonal status:
aktivitetar
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune