Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

1996: Dyrking på drill


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane > Bringebær > 1996: Dyrking på drill
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1715
Akronym:   
1996: Dyrking på drill
Tittel:
Nytt dyrkingssystem lansert etter utvikling på Njøs
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Jordherbicidet simazin gjekk ut av handelen frå 1997, og dyrkarane må finna ein annan metode for å kontrollera ugraset i plantehekkane. I tillegg er det viktig å halda kontroll med vatninga for å unngå vassmetta jord og problem med rotråte.
Strategi:
  • Svart plast som jorddekke
  • Opphøga bed
  • Vegetasjonsfri sone ved plasten for å bevara den
  • Dryppvatning
Status:
Avslutta
Vedtak:
Sektor:
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 1994
År godkjent: 1994
År oppstarta: 1994
År avslutta: 1997
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune